Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Integritets- och cookiepolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Industriförnödenheter Egesten AB, org. nr 556186-8075, Torsåsgatan 20, 392 39 Kalmar, kontoret@if-ab.se: samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina uppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig god servicei samband med köp, leveranser och kunna ge information och göra uppföljningar. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part förutom för att möjliggöra leveranser (t.ex.) uppgifter till fraktföretag eller våra leverantörer).

När du gör förfrågningar eller handlar av oss vid personligt besök, telefon eller via e-post, ger du oss rätten att spara uppgifter såsom namn, titel, telefonnummer och e-postadress för den arbetsplats du företräder.

Du ger oss även rätten att vidarebefordra dessa uppgifter till t.ex. fraktföretag eller våra leverantörer för att vi ska kunna leverera din beställning.

De personuppgifter som finns i vårt kundregister sparas så länge det företag du representerar är kund hos oss eller så länge du är anställd på företaget. Vi kan dock bli tvungna att spara dokument med personuppgifter (t.ex. fakturor) i upp till 7 år enligt bokföringslagen.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter, begränsning av behandling och dataportabilitet i våra register.

Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Du har även rätten att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet, om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på fel sätt.

Cookiepolicy

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att spara dina inställningar. Vi använder cookies för att göra hemsidan lättare att använda.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du detta kan dock vissa funktioner på if-ab.se sluta att fungera korrekt.